Wypełnianie wniosków o zasiłki socjalne

W Niemczech bezrobotnym obcokrajowcom przysługują dodatkowe zasiłki socjalne: Arbeitslosengeld I (ALG I) i Arbeitslosengeld II (ALG II, zwany też Harz IV). Oba wnioski o dodatki socjalne są dostępne dla osób, które nie ukończyły 65 lat. Aby otrzymać Arbeitslosengeld I – czyli ALG I, trzeba dodatkowo spełnić następujące kryteria:

  • zarejestrowanie się w niemieckim odpowiedniku urzędy pracy - Bundesagentur für Arbeit lub Arbeitsamt,
  • odprowadzanie składek na ustawowe ubezpieczenie socjalne z tytułu bezrobocia przez okres minimum 12 miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat, które poprzedzają zarejestrowanie się jako osoba bezrobotna,
  • utrata pracy nie może wynikać z winy osoby składającej wniosek socjalny.

Z kolei aby otrzymać zasiłek Arbeitslosengeld II - Harz IV, należy:

  • być zameldowanym na terenie Niemiec,
  • pracować na terenie Niemiec nie krócej niż rok,
  • być zdolnym do podjęcia pracy,
  • znajdować się w trudnej sytuacji materialnej.

Chętnie pomożemy w wypełnieniu oraz przetłumaczeniu wszystkich dokumentów dotyczących wniosków socjalnych, dokumentów do zasiłku na dziecko w niemczech i pomoc przy rozliczaniu pitów zagranicznych, w naszym biurze w Guben.

 

Dodatek socjalny Insolvenzgeld

Osobom, które nie otrzymały części lub całości wynagrodzenia wynikającego ze stosunku pracy u pracodawcy ogłaszającego upadłość przedsiębiorstwa, przysługuje zasiłek Insolvenzgeld. Aby go otrzymać, należy pozostać w stosunku pracy przez 3 miesiące przed ogłoszeniem upadłości przez pracodawcę. Świadczenie to można pobierać przez okres 3 miesięcy – w tym czasie składki na ubezpieczenie społeczne pokrywa niemiecki urząd pracy