świadczenia rodzinne

Zasiłki rodzinne w Niemczech

Nasza oferta obejmuje usługi związane z wypełnianiem wniosków o zasiłek rodzinny w Niemczech, czyli Kindergeld. Jest to świadczenie przysługujące dzieciom rodzica lub rodziców pracujących na terenie Niemiec. Cała dokumentacja musi zostać złożona do właściwej Familienkasse, która będzie kierować całą korespondencję na podany przez Was adres.

W Polsce do świadczeń rodzinnych zalicza się zasiłek rodzinny i 500+. Żyjąc na terenie Niemiec, należy złożyć stosowne wnioski w Polsce i powiadomić o nich Familienkasse, która zajmie się kontaktem z prawowitym Urzędem Marszałkowskim i prawidłowym rozliczeniem pozyskiwanych kwot. Należy pamiętać, że instytucję tę należy dokładnie i regularnie informować o utracie lub zmianie pracy współmałżonka w Polsce, zmianie szkoły dziecka lub podjęciu przez nie zatrudnienia w trakcie nauki. Nie należy mylić tego zasiłku z zasiłkiem na dziecko Elterngeld, przyznawanym po jego urodzeniu.

 

Komu przysługuje Kindergeld?

W Niemczech obowiązują inne zasady pobierania zasiłków na dziecko niż w Polsce. Świadczenie rodzinne Kindergeld może objąć wszystkie dzieci naturalne, adoptowane i przysposobione przez osoby składającej wniosek. Może przysługiwać również potomstwu współmałżonka czy zarejestrowanego partnera, o ile mieszka ono na stałe w gospodarstwie domowym i może zostać zaliczone do tego grona. Do zasiłku można podać dane także wnucząt, jeśli wnioskodawca, czyli dziadkowie są ich opiekunami prawnymi. Świadczenie to jest wypłacane regularnie co miesiąc. Złożenie wniosku o Kindergeld staje się możliwe po 6 miesiącach od podjęcia pracy na terenie Niemiec. Zapewniamy wszelką niezbędną pomoc przy załatwianiu zasiłku rodzinnego w Niemczech.

 

świadczenia rodzinne