Świadczenia rodzicielskie Guben, Niemcy

Nasze biuro pomaga w uzyskaniu świadczeń rodzicielskich w Guben, w Niemczech. To pieniądze finansowane ze środków publicznych, mające na celu wspieranie rodzin wychowujących dzieci. Do najpopularniejszych należy Elterngeld i Elterngeld Plus. Równie znane jest także świadczenie Mutterschaftsgeld, które wypłacane jest kobietom w czasie ciąży i po porodzie. Ma na celu zapewnienie odpowiedniego zaplecza finansowego umożliwiającego pełne skupienie się na zdrowiu, a także opiece nad dzieckiem w pierwszych miesiącach jego życia. Zasiłek tego rodzaju jest odpowiednikiem polskiego świadczenia macierzyńskiego i może obejmować zarówno matkę, jak i ojca dziecka. Nasi specjaliści pomogą także w uzyskaniu zasiłku Kindergeld na dzieci osób pracujących na terenie Niemiec.

 

Świadczenia rodzicielskie Elterngeld i Elterngeld Plus

Świadczenia rodzicielkie Elterngeld kierowane są do rodziców, którzy nie pracują lub którzy pracują tylko w niepełnym wymiarze godzin. Należność ta aktualnie wynosi od 300 do 1800 euro miesięcznie i jest wypłacane przez maksymalnie 14 miesięcy.

Świadczenie rodzicielskie Elterngeld Plus to rozszerzenie Elterngeldu, które daje rodzicom możliwość korzystania z zasiłu przez dłuższy czas, ale w niższej kwocie. Rodzice mogą otrzymywać Elterngeld Plus przez maksymalnie 28 miesięcy, a kwota wypłacana wynosi od 150 do 900 euro miesięcznie. To rodzaj wsparcia ułatwiającego wcześniejszy powrót do pracy. Ważne! Mogą z niego korzystać także rodzice samotnie wychowujący dzieci, jeśli decydują się na powrót do pracy na pół etatu.