podatki za pracę w Niemczech

Rozliczenia z niemieckim urzędem skarbowym

W naszej ofercie znajduje się usługa uzupełniania dokumentacji związanej z rozliczaniem podatków z tytułu zatrudnienia na terenie Niemiec. Takie rozliczenia prowadzone są całkowicie za pośrednictwem Stowarzyszenia Pomocy Podatkowej (Lohnsteuerhilfe Verein) AKTUELL. Procedura odbywa się przez członkostwo rozpoczynającego się z chwilą podpisania deklaracji przystąpienia, czyli inaczej Beitrittserklärung.

Członkostwo obowiązuje bezterminowo, do odwołania. O ewentualnej rezygnacji należy powiadomić w formie pisemnej do 3 miesięcy przed końcem roku podatkowego, czyli maksymalnie do 30 września. Jeśli takie odwołanie nie zostanie złożone w ogóle lub po upływie wskazanego terminu, członkostwo uznawane jest za obowiązujące i konieczne będzie uiszczenie za nie określonej opłaty.

W niemieckich zeznaniach podatkowych należy wykazać ewentualne koszty leczenia, okresy pobierania świadczeń chorobowych i zarejestrowania w urzędzie pracy. Udzielamy pomocy przy załatwianiu dokumentów w Niemczech niezbędnych do prawidłowego rozliczenia z urzędem skarbowym.

 

Jak się rozliczyć z podatku za pracę w Niemczech?

Rozliczając podatek z tytułu zatrudnienia w Niemczech, należy posługiwać się Besondere Lohnsteuerbescheinigung – czyli odpowiednikiem polskiego PIT-11, jego wydanie przez pracodawcę jest obligatoryjne do końca lutego następnego roku. Wyjątkiem od tej zasady są pracownicy, których podatek dochodowy jest oprowadzany ryczałtowo – pracodawca nie musi wystawić w takiej sytuacji takiego dokumentu.

W Polsce podatnik otrzymujący wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy na terenie Niemiec rozlicza się przez zwolnienia z progresją, w Niemczech trzeba zapłacić tamtejszy odpowiednik podatku dochodowego od osób fizycznych. Należy zatem złożyć dwie deklaracje: do polskiego i niemieckiego urzędu skarbowego. Zapraszamy do poznania oferty rozliczania pitów zagranicznych, wnioski dodatki socjalne oraz załatwianie zasiłku rodzinnego w Niemczech.