Świadczenia rodzinne w Niemczech

Świadczenia rodzinne w Niemczech to zbiór różnych należności finansowych, które mają na celu wspieranie rodzin wychowujących jedno lub więcej dzieci. Polacy mogą się o nie ubiegać dzięki wejściu do UE. Przysługuje rodzicom pracującym w Niemczech. Obejmuje dzieci własne, adoptowane i przysposobione, ale i wnuki czy potomstwo partnera. Oto kilka najważniejszych świadczeń rodzinnych w Niemczech:

  • Kindergeld – najpopularniejsza forma wsparcia, w ramach której rodzice trzymują comiesięczną kwotę na każde dziecko; obecnie wynosi od 204 do 235 euro miesięcznie na dziecko;
  • Elterngeld – to świadczenie rodzicielskie, które jest wypłacane przez maksymalnie 14 miesięcy i jest przeznaczone dla tych rodziców, którzy nie mają stałego zatrudniania lub którzy podejmują się pracy zarobkowej tylko w niepełnym wymiarze godzin; wysokość Elterngeldu zależy od dochodu rodziców i wynosi od 300 do 1800 euro miesięcznie;
  • Betreuungsgeld – świadczenie wypłacane rodzicom, którzy decydują się na samodzielne wychowanie swojego dziecka w wieku od 15 miesięcy do 3 r.ż.; wysokość Betreuungsgeldu wynosi obecnie 150 euro miesięcznie.

 

Dodatkowe świadczenia rodzinne w Niemczech

Dodatkowym świadczeniem rodzicielskim jest Kindergeldzuschlag Kindergeldu, który jest wypłacany rodzinom o niskich dochodach. Dodatek ten ma na celu zapewnienie wsparcia finansowego dla rodzin, które mają trudności w zapewnieniu swoim dzieciom odpowiedniej opieki materialnej. Wysokość Kindergeldzuschlagu zależy od dochodu rodziny i wynosi maksymalnie 185 euro miesięcznie.