Ubezpieczenia rentowe

Nasze biuro świadczy pomoc w wypełnianiu dokumentów o niemieckie ubezpieczenie rentowe. Emeryci i renciści mają prawo otrzymywać świadczenia w miejscu zamieszkania. Osoby zatrudniane w Niemczech podlegają pełnemu obowiązkowi ubezpieczenia na zasadach podobnym miejscowym pracownikom: składka na ubezpieczenie chorobowe, rentowe, wypadkowe, dodatek opiekuńczy i dla bezrobotnych.

Ustawowa renta inwalidzka w Niemczech została zastąpiona przez rentę z tytułu ograniczenia zdolności zarobkowych, którą otrzymuje się przez okres trzech lat – po tym czasie stan zdrowia podlega ponownemu badaniu. Aby uzyskać dodatkową ochronę, zalecane jest wykupienie prywatnego ubezpieczenia.

Nasze biuro pomaga w kompleksowym wypełnianiu dokumentów do zasiłku na dziecko w niemczech, zasiłków socjalnych oraz pomoc przy rozliczaniu pitów zagranicznych.

 

Jakie świadczenia przysługują z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej w Niemczech?

Każda osoba posiadająca status pracownika na terenie Niemiec jest objęta ustawowym ubezpieczeniem wypadkowym, które obejmuje zarówno miejsce pracy, jak i drogę do i z niego. W ramach ubezpieczeń wypadkowych uwzględniane są choroby zawodowe.

Z tytułu wypadku przy pracy, pracownikowi z terenu Niemiec przysługują następujące świadczenia:

  • kompleksowej opieki,
  • przekwalifikowania i dostosowania się do życia w społeczeństwie,
  • renta wypadkowa

oraz odszkodowanie na wypadek śmierci. Co odróżnia ubezpieczenie wypadkowe w Niemczech od polskiego to fakt nieprzysługiwania świadczenia pieniężnego w postaci jednorazowego odszkodowania.