Podatki w Niemczech

Oferujemy kompleksową pomoc przy rozliczaniu podatków w Niemczech, w tym przede wszystkim tych dokumentów, które skupione są wokół zatrudnienia na terenie tego kraju. Tego typu rozliczenia są prowadzone za pośrednictwem Stowarzyszenia Pomocy Podatkowej (Lohnsteuerhilfe Verein) AKTUELL. Procedura odbywa się przez członkostwo rozpoczynającego się z chwilą podpisania deklaracji przystąpienia, czyli inaczej Beitrittserklärung. Ważne! W niemieckich zeznaniach podatkowych należy wykazać koszty leczenia, czas pobierania świadczeń chorobowych oraz okres zarejestrowania w urzędzie pracy. Choć czynności te mogą wydawać się skomplikowane, tak zapewniamy, że znami bez problemu rozliczą się Państwo z niemieckim urzędem skarbowym!

 

Świadectwo podatkowe Besondere Lohnsteuerbescheinigung

Rozliczając podatek z tytułu zatrudnienia w Niemczech, są Państwo zobligowani do posługiwania się tzw. Besondere Lohnsteuerbescheinigung. To specjalne świadectwo podatkowe, które wystawia pracodawca na koniec roku podatkowego – ma na to czas do ostatniego dnia lutego. Dokument ten zawiera informacje dotyczące przychodu, podatku od dochodu, składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, ubezpieczenia rentowne, a także innych świadczeń, takich jak diety, premie czy nagrody. Świadectwo to stanowi podstawę do rozliczenia podatku dochodowego w Niemczech. Na podstawie informacji zawartych w pliku, mogą Państwo dokonać poprawek lub zmian w swoim zeznaniu podatkowym. Omawiany dokument można uznać za odpowiednik polskiego PIT-11. Zapraszamy do korzystania z naszych usług.