Praca w Niemczech, a zasiłek rodzinny. Jak to się ze sobą wiąże?

Pracując w Niemczech, można starać się o szereg zasiłków oraz dodatków, takich jak na przykład dodatek mieszkaniowy czy zasiłek rodzinny. Aby jednak być uprawnionym do pobierania świadczenia rodzinnego, czyli Kindergeld, należy spełnić szereg określonych warunków. Sprawdź, jakich.

 

Jakie warunki, dotyczące zatrudnienia trzeba spełnić, by pobierać zasiłek Kindergeld?

Pierwszym warunkiem pobierania zasiłku rodzinnego w Niemczech jest legalny pobyt i legalne zatrudnienie na terenie kraju. Dopuszczalne są trzy formy wykonywania pracy:

  • legalne zatrudnienie przez niemieckiego pracodawcę na stałej umowie,
  • legalne prowadzenie własnej działalności gospodarczej,
  • oddelegowanie do pracy w Niemczech przez polską firmę.

Drugim warunkiem otrzymania świadczenia jest czas wykonywania obowiązków zawodowych w Niemczech. Aby uzyskać zasiłek, należy być zatrudnionym przez co najmniej przez pół roku. Nasze biuro zajmuje się pomocą w uzyskiwaniu świadczeń oraz zasiłków rodzinnych, w tym zasiłku Kindergeld. Wypełnimy poprawnie stosowne formularze na podstawie dostarczonych do nas danych, a także pomagamy w rozliczeniu podatków z tytułu pracy w Niemczech. Dzięki nam uzyskasz dodatek mieszkaniowy, dodatek na dziecko, zasiłek chorobowy oraz zasiłek dla osoby bezrobotnej. Pomożemy w dochodzeniu prawa do renty oraz emerytury. Zachęcamy do korzystania z naszych usług.

 

Komu przysługuje zasiłek?

Świadczenie, wypłacane co miesiąc, przyznawane jest na dzieci – jego wysokość zależy od liczby podopiecznych. Należy jednocześnie zaznaczyć, że o ile dzieci nie muszą przebywać na terenie Niemiec, to muszą one przebywać na stałe w gospodarstwie rodzinnym pracownika. Świadczenie rodzinne Kindergeld nie dotyczy wyłącznie dzieci biologicznych, lecz również dzieci przysposobionych, adoptowanych, potomstwa współmałżonka z innego związku, nad którym sprawuje się prawną opiekę oraz dzieci zarejestrowanego partnera życiowego. Zasiłek można pobierać także na wnuki, jeśli opiekę prawną nad nimi sprawują dziadkowie. Reasumując, zasiłek Kindergeld dotyczy wszystkich dzieci, przyjętych do gospodarstwa domowego pracownika na stałe. Wysokość świadczenia waha się od 192 EUR na jedno dziecko do aż 1 251 EUR na sześcioro.

 

Jakie formalności są wymagane do otrzymania zasiłku Kindergeld?

Wniosek o Kindergeld składa się w kasie rodzinnej krajowego urzędu pracy, czyli Familienkasse, razem z kopią decyzji niemieckiego Urzędu Skarbowego i formularzem, potwierdzającym przynależność dzieci do gospodarstwa domowego. Do dokumentów dołączyć należy także kopię dowodu osobistego, zaświadczenie o odprowadzaniu podatku od pensji, zaświadczenie potwierdzające meldunek, unijny akt małżeństwa i akt urodzenia dziecka. Niezbędne będą również dokumenty, potwierdzające stały pobyt w Niemczech, takie jak na przykład umowa wynajmu mieszkania, ubezpieczenie oraz kopia zaświadczenia o zarobkach w EU/EWR.