Kindergeld dla dziecka pełnoletniego - czy to możliwe?

Jeśli jedno z małżonków lub oboje pracują w Niemczech, to często pojawiającym się pytaniem jest to do kiedy można otrzymywać zasiłek Kindergeld na dziecko. Z założenia przysługuje on do ukończenia przez dziecko 18 roku życia, a jeśli kończy ono 18 lat pierwszego dnia miesiąca to wygasa w poprzednim. Jednak jeśli nasze dziecko kontynuuje naukę to możemy wnioskować o dalszą wypłatę świadczenia.

 

Kindergeld a pełnoletność

Gdy zbliżają się 18 urodziny naszej pociechy, to mniej więcej dwa miesiące wcześniej możemy spodziewać się otrzymania od niemieckiego urzędu listu, w którym będzie znajdował się kompletny wniosek. Jeśli dziecko będzie kontynuowało naukę i chcemy uniknąć przerwy w wypłacie świadczenia, to powinniśmy jak najszybciej wypełnić i odesłać dokumenty. Możemy skorzystać z pomocy w wypełnieniu wniosku i kompletowaniu dokumentów. Wniosek musi być podpisany przez oboje rodziców, a jedną z części musi również podpisać dziecko, które niedługo kończy 18 lat. Bardzo ważne jest, aby do wniosku o kontynuacje Kindergeld po uzyskaniu pełnoletności dziecka, załączyć dokumenty, które będą stanowiły potwierdzenie faktu dalszej nauki.

Zgodnie z niemieckim prawem Kindergeld może być wypłacany do ukończenia przez dziecko 25 roku życia. Istnieje jeden warunek, jakim jest kontynuowanie przez nie nauki, która powinna być ukierunkowana na uzyskanie określonego zawodu. Można tu więc zaliczyć zarówno szkołę ogólnokształcącą, szkoły zawodowe, jak i studia. Jednak wymiar nauki musi wynosić co najmniej 10 godzin tygodniowo.

 

Jakie dokumenty?

Jeśli dziecko nadal się uczy mimo pełnoletności musi przedstawić zaświadczenie szkolne, potwierdzające kontynuację nauki, na odpowiednim dwujęzycznym druku, bądź wraz z tłumaczeniem przysięgłym – mówi Anna Gerbracht oferująca usługi biurowe i pomoc w takich sprawach. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że jeśli nasze dziecko uczy się w szkole zawodowej, to dodatkowo wymagane będzie zaświadczenie o odbywaniu praktyk. Zasiłek Kindergeld będzie wypłacany do miesiąca, w którym dziecko otrzyma dyplom ukończenia szkoły.