Kindergeld a 500 plus. Czy to się łączy?

Polacy, którzy pracują w Niemczech powyżej 6 miesięcy lub mają zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Niemiec, mogą ubiegać się o przyznanie tak zwanego Kindergeld, czyli zasiłku rodzinnego na dzieci. Jest on wypłacany do momentu, w którym podejmą one pracę, jednak nie dłużej niż do 25 roku życia. Obejmuje on zarówno rodzone, jak i adoptowane dzieci oraz dzieci, które wnioskodawca przyjmuje do swojego gospodarstwa domowego – dzieci małżonka, przybrane, zarejestrowanego partnera lub wnuki.

 

Czy można pobierać Kindergeld i zasiłek 500 plus jednocześnie?

Miesięczna wysokość zasiłku jest uzależniona od ilości dzieci. Jeśli w rodzinie jest jedno lub dwoje dzieci, to na każde przypada 219 euro. Na trzecie dziecko przypada 225 euro, a na każde kolejne 250 euro. Na wypłacanie Kindergeld nie ma wpływu wysokość zarobków. W Polsce świadczenia rodzinne obejmują 500 plus, wypłacane na każde dziecko. Czy można pobierać oba zasiłki jednocześnie? Do wniosku o Kindergeld należy dołączyć zaświadczenie z MOPSu. Na jego podstawie zostanie obliczona i wypłacona kwota Kindergeld. Zostanie ona pomniejszona o kwotę zasiłku otrzymywanego z Polski, czyli o 500 zł na każde z dzieci.

 

Skorzystaj z wiedzy i pomocy profesjonalistów przy wypełnianiu dokumentów.

Polacy pracujący w Niemczech czasem miewają wątpliwości odnośnie do rozliczeń i zasiłków. Nie wiedzą też, z których świadczeń socjalnych można skorzystać jednoczenie. Taka niewiedza może wiązać się ze stratami finansowymi. Jeśli ktoś pobiera zasiłki, które mu nie przysługują, może dość do sytuacji, w której będzie musiał je zwrócić. Z drugiej strony, może być tak, że ktoś nie odbiera zasiłku, który mu się należy, bo nie złożył odpowiednich dokumentów. Wnioski o świadczenia muszą być wypełnione poprawnie, co może nie być łatwe, gdy dokumenty trzeba przetłumaczyć. Na szczęście istnieją firmy oferujące usługi biurowe dla osób pracujących w Niemczech. Taka pomoc obejmuje sporządzanie odpowiedniej dokumentacji o przysługujące świadczenia socjale, rodzinne i rodzicielskie, prawidłowe rozliczenia podatków i wypełnianiu PITów. Warto zaufać specjalistom, którzy są zaznajomieni ze sprawami administracyjnymi i podpowiedzą, z jakich świadczeń można skorzystać, pracując na terenie Niemiec.