Jak wnioskować o niemieckie ubezpieczenie rentowe?

Niemieckie ubezpieczenie emerytalno-rentowe uprawnia osoby, które przez co najmniej 5 lat opłacały składki i złożyły odpowiedni wniosek do otrzymywania emerytury. Taka emerytura będzie przysługiwała po osiągnięciu określonego wieku. Co jednak istotne, nie zostanie ona przyznana i wypłacona z automatu. Na około 3 miesiące przed planowanym przejściem na emeryturę należy złożyć odpowiedni wniosek.

 

Jak przystąpić do ubezpieczenia rentowego w Niemczech?

Jeśli podejmujemy zatrudnienie w Niemczech, to obowiązkiem pracodawcy, będzie zgłoszenie nas do ubezpieczeń społecznych, w tym również do emerytalno-rentowego. Jeśli jednak pracujemy na własny rachunek, to konieczne będzie samodzielne zapisanie się do odpowiednich instytucji. W takiej sytuacji nieoceniona może okazać się pomoc księgowa, osoby, która potrafi porozumiewać się zarówno po polsku, jak i po niemiecku i będzie w stanie dopełnić wszelkich niezbędnych formalności. Tych kwestii warto pilnować już od momentu podjęcia pierwszego zatrudnienia. Istotne jest tu bowiem to, że prawo do emerytury zyskujemy już po 5 latach opłacania składek, co może stanowić uzupełnienie naszej pensji emerytalnej w Polsce, gdy osiągniemy odpowiedni wiek.

Biuro doradcze, w którym znajdziemy wsparcie w wykonywaniu wszystkich formalności, wypełnieniu dokumentów, składaniu odpowiednich wniosków w określonych terminach. Warto pamiętać, że przepisy różnią się pomiędzy Niemcami, a Polską i podobnie mogą zachodzić w nich zmiany. W związku z tym najlepszym wyjściem będzie postawienie na profesjonalną pomoc w tym zakresie.

 

Gdzie znaleźć pomoc jeśli księgową jeśli pracujemy w Niemczech?

Niekiedy możliwe jest znalezienie usług w tym zakresie na miejscu, w mieście, w którym pracujemy. Może to być osoba z Polski, ale nie koniecznie jeśli to my płynnie porozumiewamy się w języku niemieckim. Jeśli natomiast regularnie bywamy w Polsce, to można również skorzystać w kraju ze wsparcia firmy, która zajmuje się rozliczeniami polaków zatrudnionych za granicą.