Jak długo można dostawać zasiłek wychowawczy w Niemczech?

Zasiłek wychowawczy w Niemczech – Elterngeld przysługuje rodzicom, którzy muszą przerwać lub ograniczyć pracę zawodową z powodu urodzenia dziecka/dzieci. Uprawnieni do pobierania środków są: matka i ojciec. Pobierając zasiłek, mogą oni podjąć pracę, ale tylko do 30 godzin tygodniowo. Często zasiłki niemieckie mają polskie odpowiedniki.

 

Jak długo można dostawać zasiłek wychowawczy w Niemczech?

Zasiłek wychowawczy w Niemczech przysługuje osobom samotnym i rodzicom wychowującym dziecko. Wypłacany jest do czasu ukończenia przez nie 14 miesiąca życia. Jeśli chodzi o uzyskanie świadczenia na obce dziecko, okres jest liczony od czasu przejęcia opieki nad maluchem. Elterngeld przysługuje również rodzicom będącym w procesie adopcyjnym. Jeśli rodzice nie mogą sprawować opieki z powodu choroby, upośledzenia lub śmierci, z wnioskiem mogą członkowie rodziny – do trzeciego stopnia pokrewieństwa. Należy dołączyć dokument potwierdzający miejsce zamieszkania/ stałego pobytu w kraju. Świadczenie mogą uzyskać osoby, które pobierają zasiłek wychowawczy w Polsce, ale niemiecki urząd odliczy pobierane kwoty. Można zgłosić się do Anny Gerbracht Usługi Biurowe, która pomoże wypełnić wniosek. Osoby zachowujące nasze obywatelstwo, ale mieszkające i pracujące na terenie Niemiec często zmagają się z dokumentacją zarówno niemiecką, jak i polską.

 

Ile dokładnie wynosi zasiłek wychowawczy w Niemczech?

Zasiłek wychowawczy w Niemczech wynosi miesięcznie od 300 do 1800 euro, czyli 65 do 67% dochodów uzyskiwanych przez rodzica, przed narodzinami dziecka. Pod uwagę brane są dochody z ostatniego roku. Rodzice otrzymujący zasiłek wychowawczy nie muszą całkowicie zrezygnować z pracy, ale mają obowiązek ją ograniczyć do 30 godzin tygodniowo. Wniosek należy złożyć w ciągu 3 miesięcy od dnia narodzin potomka. Należy do niego dołączyć: ksero dowodów tożsamości, certyfikat urodzenia dziecka oraz zaświadczenia: o zameldowaniu, dochodach z 12 miesięcy i o urlopie wychowawczym.