Ile wynosi zasiłek wychowawczy w Niemczech?

Osobom mieszkającym na stałe w Niemczech mogą się przydać informacje dotyczące zasiłków. Jednym z nich jest tak zwany Kindergeld, czyli pieniądze wypłacane za sam fakt urodzenia dziecka. Istnieje jednak również i zasiłek wychowawczy, który określa się jako Elterngeld. Jego celem jest umożliwienie rodzicom opieki bez konieczności równoczesnego podejmowania pracy zarobkowej.

 

Warunki pobierania zasiłku

Niemiecki zasiłek wychowawczy nie jest jednak przyznawany każdemu bez wyjątku. Żeby go otrzymać, trzeba spełniać pewne warunki. Jedną z głównych przesłanek jest w tym przypadku zamieszkiwanie lub stały pobyt na terenie Niemiec. Nie trzeba mieć do tego koniecznie niemieckiego obywatelstwa, można po prostu pracować u naszych zachodnich sąsiadów. Jest to z pewnością cenna informacja dla osób, które wybierają Niemcy jako kraj emigracji zarobkowej.

Stałe przebywanie na terenie Niemiec nie jest jednak jedynym warunkiem otrzymania Elterngeldu. Równie ważna rzecz to brak zatrudnienia na pełny etat. Przepis ten wprowadzony został po to, aby uniemożliwić sytuację, w której ktoś, pobierając pensję, chce jednocześnie ciągnąć profity ze społecznego systemu ubezpieczeń.

Ile właściwie wynosi niemiecki Elterngeld? Trzeba powiedzieć, że nie ma w tym kontekście jednolitej kwoty. Ustalana jest ona na podstawie wyliczeń w odniesieniu do tego, jakie były zarobki rodziców przed urodzeniem dziecka. Ustalony jest jednak pewien przedział, w którym musi się mieścić kwota wypłacana przez państwo. Otóż pieniądze takie nie mogą liczyć mniej niż 300 euro i więcej niż 1800 euro. Jak widać, pieniądze przekazywane rodzinom w Niemczech w ramach zasiłku wychowawczego są więc w stanie wnosić istotny wkład do budżetu domowego.

Oczywiście, żeby otrzymać niemiecki zasiłek wychowawczy, trzeba złożyć do odpowiedniego urzędu stosowne papiery. Żeby sprawa powiodła się jak najlepiej, dobrze jest to zrobić jeszcze przed urodzeniem dziecka. Wtedy maluch, który przychodzi na świat, od razu obdarzany jest stosowną kwotą przez Republikę Federalną Niemiec.