Czym jest Elterngeld? Kilka słów o zasiłku wychowawczym

W Polsce dość duża liczba osób mieszkających przy zachodniej granicy prowadzi swe biznesy w Niemczech bądź pracuje w niemieckich firmach. W momencie narodzin dziecka części z nim należy się zasiłek wychowawczy, tzw. Elterngled. Na czym polega ten rodzaj świadczenia rodzicielskiego? Jak go uzyskać, komu przysługuje? Zaczynamy.

 

Rodzaje świadczeń rodzicielskich w Niemczech

Zasiłek wychowawczy w Niemczech funkcjonuje jako tzw. Elterngeld. Jest on wypłacany w jednym z trzech wariantów:

  • Basiselterngeld,
  • ElterngeldPlus,

Świadczenie to mówiąc wprost, to pomoc finansowa dla rodziców małych dzieci. Pozwala on opiekunom maluchów skupić się całkowicie na wychowaniu dzieci, by nie musieli w pierwszym okresie życia maluszka pracować. Zasiłek wychowawczy w Niemczech przysługuje aż do 14 miesiąca życia dziecka. Oczywiście, jeśli chcą, to nikt im nie zabroni powrotu do pracy. Można wtedy zdecydować się na tzw. ElterngeldPlus, z tą różnicą, że wynosi on wtedy połowę wysokości podstawowego świadczenia i wypłacany jest przez dwa razy dłuższy okres. Ciekawą opcją dla rodziców jest trzeci wariant świadczeń rodzicielskich, a mianowicie Parterschaftsbonus. Wariant trzeci jest stworzony specjalnie dla rodzin, gdzie oboje rodziców pracują średnio ok25-30 godzin tygodniowo. W tej sytuacji rząd umożliwił tym rodzinom możliwość pobierania przez 4 miesiące (kolejno następujące po sobie) dodatkowego świadczenia ElterngeldPlus. Warunkiem jego uzyskania jest przepracowanie tygodniowo wspomnianego limitu godzin. Niestety nie może być ich ani mniej, ani więcej. Czyli w razie nadgodzin, czy też pracowania w danym tygodniu w mniejszym wymiarze godzin traci się prawo do świadczeń Partnerschaftsbonus, a ewentualne otrzymane bezpodstawnie świadczenia należy zwrócić.

 

Kto może otrzymać niemiecki zasiłek wychowawczy?

Elterngeld można otrzymać, jeśli spełnia się kilka warunków. Po pierwsze należy mieszkać na terenie Niemiec lub mających pobyt stały w Niemczech. Ale nie tylko. Niemiecki zasiłek wychowawczy należy się również osobom, które mieszkają np. w Polsce, ale pracują w za granicą w ramach zatrudnienia w Niemczech, czy też pracują jako woluntariusz w krajach Trzeciego Świata lub na misjach. Zasiłek Elterngeld mogą pobierać osoby mające obywatelstwo niemieckie i pracujące w organizacjach międzynarodowych (np. Unia Europejska), jak również w dyplomacji.

Drugim warunkiem otrzymania niemieckich świadczeń rodzicielskich jest fakt zamieszkania dziecka z osobą składającą wniosek. Zasiłek należy się również w sytuacji, kiedy wnioskujący planuje adopcję dziecka bądź też dziecko jest dzieckiem partnera życiowego. W podobnej sytuacji są osoby w trakcie trwania procesu uznania ojcostwa, bądź członkowie rodziny o pokrewieństwie do trzeciego stopnia (pradziadkowie, dziadkowie, wujkowie i ciocie oraz rodzeństwo), gdy będą opiekować się dzieckiem zamiast rodziców, którzy z racji choroby, upośledzenia, bądź śmierci nie mogą jej sprawować osobiście.

Trzecim warunkiem otrzymania świadczenia wychowawczego Elterngeld dziecko, na które pobiera się świadczenie, musi być przez wnioskujących wychowywane samodzielnie bądź istnieje ważny powód, dla którego jest w danej sytuacji inaczej.

Poza wymienionymi wyżej warunkami otrzymania niemieckich świadczeń rodzicielskich istnieją jeszcze dwa wymogi, a mianowicie: nie można pracować w okresie pobierania świadczenia na pełen etat (powyżej 30 godzin w tygodniu). Istnieją jednak od tego wymogu pewne odstępstwa. Nie można również przekraczać określonych progów zarobkowych. Samotnie wychowując dziecko, nie można zarabiać więcej niż 250 tys. euro, a w przypadku par 500 tys. euro.