Co odróżnia ubezpieczenie wypadkowe w Niemczech od polskiego?

Wykonywanie każdej pracy niesie za sobą ryzyko wypadku. Aby otrzymać środki finansowe, w razie utraty dochodów należy się ubezpieczyć. Osoby pracujące mogą skorzystać z ubezpieczenia ustawowego i z prywatnej polisy.

 

Czym jest ubezpieczenie wypadkowe w Niemczech?

Niemieckie ubezpieczenie wypadkowe uwzględnia zdarzenia, którym może ulec w pracy. W szkołach i na uczelniach również pobierający naukę również podlega tego rodzaju ubezpieczeniu. Obejmuje ono również choroby zawodowe i dotyczy osób, których dochody nie przekraczają granicy zwalniającej z obowiązku płacenia składek na ubezpieczenie społeczne. Obowiązuje pracowników zatrudnionych na cały lub niepełny etat. Składki ubezpieczenia wypadkowego pokrywa pracodawca. Tego rodzaju polisa chroni również: rolników wraz z rodzinami; osoby niepełnosprawne w zakładach pracy chronionej; dzieci uczęszczające do ośrodków opieki dziennej, opiekunki i pomoce domowe; ratowników i członków cywilnej ochrony w przypadkach katastrof; dawców krwi i narządów; wolontariuszy i świadków w sądach; bezrobotnych i korzystających z opieki socjalnej wypełniający swoje obowiązki i więźniów oraz przedsiębiorców opłacających dobrowolne składki. Osoby zachowujące polskie obywatelstwo, ale mieszkające i pracujące na terenie Niemiec często zmagają się z dokumentacją niemiecką i polską, więc mogą zgłosić się do firmy USŁUGI BIUROWE ANNA GERBRACHT i skorzystać z pomocy.

 

Co odróżnia ubezpieczenie wypadkowe w Niemczech od polskiego?

W Niemczech ubezpieczeniami wypadkowymi zajmują się branżowe organizacje przedsiębiorstw, czyli zakłady ubezpieczeń. Pracodawcy zobowiązani są do zgłaszania pracowników, którzy ulegli wypadkowi nie tylko przy pracy, ale też w drodze do pracy oraz z pracy. Osoby, które ponad 3 dni nie są zdolne do pracy, z tego tytułu otrzymują: świadczenia finansowe, opiekę, środki na dostosowanie się do życia w społeczeństwie czy przekwalifikowanie; renta wypadkowa, odszkodowania na wypadek śmierci. W Niemczech nie przysługuje jednorazowe odszkodowanie, jak ma to miejsce w Polsce.